Kysymyksiä ja vastauksia

Kaikki mitä olet halunnut tietää menetelmästämme

Putkisaneeraus pinnoitusmenetelmällä on nopea ja kustannustehokas vaihtoehto perinteiselle putkiremontille. Menetelmässä on vanhan putkiston sisälle luodaan kokonaan uusi putki – lopputuloksena laadukas putkisto ja puhdas käyttövesi.

Milloin pinnoitusta voidaan käyttää?

Pinnoitusmenetelmää voidaan käyttää kaikissa vesiputkissa, putken iästä tai kunnosta riippumatta.

Kuinka pitkä kokemus menetelmästä on?

Menetelmästä on yli 20 vuoden käyttökokemus ja vanhimmatkin kohteet ovat erinomaisessa kunnossa.

Missä menetelmää on käytetty?

Suomen lisäksi lähes kaikissa Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja myös Brasiliassa.

Onko pinnoitetta tutkittu?

Kyllä, pinnoitemateriaalista on kattavat tutkimustulokset ja sen kaikki ainesosat ovat hyväksytty elintarvikekäyttöön (EU2002/72/EC).

Mikä on pinnoitetun putken etu verrattuna uusiin putkiin?

Pinnoitusmenetelmällä pinnoitettu putki muodostaa saumattoman elastisen kokonaisuuden. Perinteisten putkienvaihtojen jälkeen vesijärjestelmässä on edelleen liittymiskohtia, joiden kumitiivisteet kovettuvat ja alkavat vuotaa.

Miksi saneeraaminen pinnoittamalla on edullisempaa?

Rakenteita ei tarvitse rikkoa jolloin säästytään niiden korjaamisilta. Viemäreitäkään ei tarvitse uusia samanaikaisesti. Asunnoissa voidaan asua koko ajan, joten säästytään myös sijaisasunnon kustannuksilta.

Kun on todettu että putkiremontti on tarpeen, eikö silloin aina pidä vaihtaa putket uusiin?

Ei, putkien vaihtotyö on hankalaa ja tulee kalliiksi. Pintaveto edellyttää läpivientejä rakenteiden läpi, melua, pölyä, kotelointeja asuntojen sisään ja sisäkattojen laskuja. Nämä rajoittavat asuntojen asumiskäyttöä. Kokemuksemme on, että vesiputkisto on harvoin niin huonossa kunnossa että sitä tarvitsisi vaihtaa. Sekä hinnallisesti, laadullisesti että ajallisesti pinnoittaminen on hyvä ratkaisu.

Mitä putkia voidaan pinnoittaa?

Kupari-, rauta- sekä lyijyputkia.

Minkä kokoisille putkille menetelmä soveltuu?

Putkikoot DN10–DN80.

Estävätkö pistesyöpymät menetelmän käyttämisen?

Putkistoissa olevat pistesyöpymät ovat hyvin yleisiä, eivätkä rajoita pinnoitusmenetelmän käyttämistä.

Pystytäänkö jo vuotavaa putkea pinnoittamaan?

Kyllä, pistevuodot korjautuvat pinnoitusvaiheessa, suuremmat vuotokohdat korjataan perinteisesti.

Kestääkö pinnoitettu putki jos vanha putki hajoaa ympäriltä?

Kyllä. Pinnoitettu putki toimii itsenäisesti, vaikka alkuperäinen putki syöpyisikin jostain kohtaa.

Voidaanko lähes tukkeutunutta putkea korjata?

Kyllä, vanhoissa putkissa on aina likakerrostumia ja ne voivat olla lähes tukossa. Tämä ei kuitenkaan aiheuta ongelmia.

Kestääkö vanha putki puhdistamista?

Kyllä, putkisto puhdistetaan hellävaraisesti alipainetta hyödyntäen eikä mekaanisesti rassaamalla.

Pystytäänkö pinnoitettuun putkeen tekemään uusia liitoksia?

Kyllä, pinnoitettuun putkeen voidaan tehdä uusia liitoksia perinteisin putkimenetelmin, esimerkiksi puristusliitoksin. Juotosliitoksia emme suosittele, koska se kuumentaa putkea niin, että pinnoitus saattaa vaurioitua.

Vaikuttaako juotosliitosten sinkkikato menetelmän käyttämiseen?

Ei, sinkkikato on eräänlainen valikoiva korroosion muoto, jossa liitoksessa oleva sinkki liukenee juomaveden mukana. Sinkkikadon myötä liitoksen alkuperäinen vahvuus heikkenee. Tämä ei kuitenkaan rajoita menetelmän käyttämistä. Pinnoituksen jälkeen liitoskohta on vahvistunut enemmän kuin sinkkikadon myötä alkuperäinen liitos heikentynyt. Pinnoitettu putki estää veden pääsyn liitokseen jolloin sinkkikatoa ei enää tapahdu.

Kuinka kauan saneeraus kestää?

Kerrostalokohteissa urakan kokonaisaika on noin 1 työpäivä/asunto. Työt suoritetaan nousulinjoittain joten yhdessä asunnossa työskennellään noin 3-5 työpäivää.

Pystytäänkö asunnossa asumaan remontin aikana?

Kyllä, koska rakenteita ei rikota eikä asuntoja sotketa. Viemäreitä voidaan käyttää normaalisti ja veden saanti turvataan koko saneeraustyön ajan.

Joudutaanko seinä- tai lattiarakenteita koskaan avaamaan?

Valitettavasti joskus vanhassa putkistossa saattaa olla niin iso reikä, ettei pinnoite pysty sitä täysin tiivistämään. Kupariputkien juotosliitokset on joskus tehty huolimattomasti siten, että juotosmassaa on valutettu putken sisään ja putki on siltä osin lähes tukossa. Nämä ovat yleisimmät syyt rakenteiden avaamiselle, mutta edelleen varsin harvinaisia.

Pitääkö kylpyhuoneet aina remontoida?

Ei, menetelmä ei pakota uusimaan kylpyhuoneita mikäli siihen ei ole tarvetta, tai ne on vasta uusittu.

Voidaanko kylpyhuoneet uusia saneeraustyön aikana tai sen jälkeen?

Kyllä, voimme pinnoittaa putket nykyisiin vesipisteisiin saakka tai rakentaa runkolinjaan uudet lähdöt uusien putkien pintavetoa tai seinään upotusta varten.

Miten työ dokumentoidaan?

Kuvaamme putkiston kaikissa työvaiheissa ja asiakas saa näistä tallenteet. Putkiston tiiveys varmennetaan painekokein. Jokaisesta asunnosta tehdään tarkka työselitys käytettyine LVI-tarvikkeineen. Näistä kaikista tehdään raportit jotka koostetaan luovutusasiakirjoihin.

Minkälainen takuu työlle annetaan?

Annamme työllemme saman takuun kuin perinteisessä putkisaneerauksessa.